Holandské KráľovstvoNetherlands
NAJ
 • najnižšia priemerná nadmorská výška: iba 10 m n.m
 • najväčší exportér piva (13.7 mil. hl)
 • Národné motto: Je Maintiendrai (doslova: Vytrvám)

  Poloha: v západnej Európe na pobreží Severného mora. Vyše štvrtina územia leží pod úrovňou mora, chránená od morských vĺn umelými hrádzami a rozsiahlymi systémami pieskových dún, ktoré vznikli činnosťou vetra. Holandsko má aj zámorské územia – ostrovy Holandské Antily a Aruba v Karibskom mori.

  Rozloha: 132. miesto na svete / 41 526 km2 (voda - 7 643 km2, t.j. 18,4% z celkovej rozlohy)

  Susedné krajiny: Nemecko a Belgicko

  Počet obyvateľov: 58. miesto na svete / 16 407 491, z toho 680 tis. bez holandského štátneho občianstva (2005)

  Hustota obyvateľstva: 25. miesto na svete / 395 obyv./km2

  Hlavné mesto: Amsterdam, 740 tis. obyv. (aglomerácia má 1,4 mil. obyv.). Kráľovná a vláda však sídlia v Den Haag, 440 tis. obyv. (aglomerácia má 1,2 mil. obyv.).

  Ďalšie mestá: Rotterdam, Maastricht, Den Haag (Haag)

  Územné členenie: 12 provincií riadených provinčnými radami na čele s komisármi menovanými kráľovnou

  Podnebie: Podnebie je ovplyvňované Severným morom a Golfským prúdom, zimy sú mierne a bez snehu, letá sú chladnejšie (priemerná letná teplota 16° C) s častými dažďami. Na jeseň sú často husté hmly, ktoré prichádzajú zo severu.

  Čas: GMT+1

  Medzinárodný kód krajiny (ISO 3166-1): NLD / NL

  Kód motorových vozidiel (OSN): NL

  Internetová doména: .nl

  © All Rights Reserved. Created by pepco