ÍrskoIreland
NAJ
 • najväčší výrobca softvéru na svete
 • najviac (14,63) narodených detí na 1000 obyvateľa
 • najväčší výrobca mlieka (1392 litrov) na 1000 obyvateľa
 • najvyššia spotreba čaju (3,2 kg) a čokolády (11,7 kg) na obyvateľa ročne
 • Charakteristika: Keď Írsko v roku 1973 pristúpilo k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu (EHS), bolo jedným z najchudobnejších európskych štátov. V súčasnosti je výškou HDP na obyvateľa po Luxembursku druhou najbohatšou krajinou v EÚ a prezývajú ho európskym či keltským tigrom. V časoch britskej nadvlády krajinu postihlo niekoľko hladomorov, množstvo ľudí emigrovalo za prácou. Ich potomkovia dnes tvoria silnú vplyvnú komunitu v USA, Kanade a Austrálii. Ekonomiku predstavovalo iba poľnohospodárstvo, prakticky jediný zdroj obživy obyvateľov.

  Jediným energetickým zdrojom bola rašelina. Na mieste vyrúbaných lesov vznikli rozsiahle lúky a pasienky na chov hovädzieho dobytka a oviec. Mäso, ovčia vlna a mliečne výrobky tvorili veľkú časť exportu. Priemysel sa začal rozvíjať až po získaní nezávislosti v tridsiatych rokoch. Po vstupe do európskeho spoločenstva krajina veľmi rozumne využila finančnú pomoc bohatších krajín. Súčasne dôsledne zreštrukturalizovala daňový systém, vytvorila osobitné výhodné daňové podmienky zahraničným investorom, ktoré spolu s nízkymi nákladmi na pracovnú silu priťahovali mnohých. Írska populácia mala kvalitné vzdelanie a relatívne nízke platy, čo investorov lákalo takisto. Hodnotenie obdobia britského panstva je negatívne, po Britoch zostala však aj angličtina ako úradný vládny jazyk a vďaka nej boli Íri schopní ľahko vyjednávať a udržiavať ekonomické vzťahy po celom svete. Pomohla im aj vplyvná írska lobby v severnej Amerike.

  Okrem tradičných priemyselných odvetví (potravinárstvo, textilný priemysel) sa začalo rozvíjať aj strojárstvo a elektronika. Ekonomika sa transformovala z poľnohospodárskej a manufaktúrnej na silnú v oblastiach technológií a sektore služieb. Dnes je Írsko najväčším softvérovým exportérom na svete. Rozvoj ekonomiky priviedol mnoho svetových high-tech výrobcov. Z odvetvia informačných technológií sú to Intel, IBM, Microsoft, Xerox, Europe Ltd., Hawlett Packard, Dell, Gateway a Motorola. Do krajín EÚ smeruje asi polovica exportu.

  Nezamestnanosť klesla z 11 na 4,2%. Kvôli prudkému rozvoju do roku 2010 bude potrebovať okolo stotisíc vysokoškolsky vzdelaných prisťahovalcov, aby preklenulo nedostatok domácich kvalifikovaných pracovných síl.

  Peňažná jednotka: euro (EUR), 1 EUR = 100 centov

  Miera nezamestnanosti: 4,6%

  Miera inflácie: 1,5% (2003)

  Štruktúra hospodárstva: služby 56,3% priemysel 32,9% stavebníctvo 7,6% poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 3,2%

  © All Rights Reserved. Created by pepco