ÍrskoIreland
NAJ
  • najväčší výrobca softvéru na svete
  • najviac (14,63) narodených detí na 1000 obyvateľa
  • najväčší výrobca mlieka (1392 litrov) na 1000 obyvateľa
  • najvyššia spotreba čaju (3,2 kg) a čokolády (11,7 kg) na obyvateľa ročne
  • Írsko bolo v európskej kultúre ranného stredoveku dôležitým centrom kresťanskej vzdelanosti. Do náboženskej literatúry sa často prelínala keltská mytológia, vznikali povesti, hrdinská epika, prírodná lyrika. Poangličtenie krajiny viedlo k vytlačeniu literárnej írčiny a novodobí spisovatelia píšu zvyčajne po anglicky, hoci vychádzajú z írskych tradícií. V 19. stor. boli pokusy o obnovu írskeho jazyka v literatúre. Írsko má vynikajúcu povesť pre kvalitu jazyka, jeho literárna úroveň je prínosom pre svetovú literatúru. K najväčším svetovým tvorcom patria írski spisovatelia, nositelia Nobelovej ceny za literatúru William Buttler Yeats (1865-1939), George Bernard Shaw /1856-1950), Samuel Beckett (1906-1989) alebo Seamus Heaney (nar.1939). Dublinským rodákom je Jonathan Swift, autor svetoznámej rozprávky Gulliverove cesty. Známymi predstaviteľmi írskej literatúry 20. stor. sú napr. aj James Joyce (1882-1941), Elisabeth Bowenová (1899-1973) či dramatik Sean O'Casey (1880-1964).

    Keltské tradície sa prejavujú aj v írskej hudbe. Obľúbené je divadlo. Vrcholom sezóny je októbrový divadelný festival v Dubline. Po krajine je veľa múzeí s kvalitnými zbierkami. National Muzeum (Národné múzeum) má zbierku írskych starožitností od doby kamennej, Trinity College Library vlastní Keltskú knihu z 8. stor. a najbohatšia a najkrajšiu zbierku starých rukopisov v Írsku. Objekt Trinity College je asi najznámejšou budovou v Dubline. Postavili ju za vlády kráľovnej Alžbety I. v r. 1591. V National Gallery (Národná galéria) je vyše 2000 umeleckých diel. Významnými kultúrnymi ustanovizňami je aj Dublin Civic Museum, Municipal Gallery of Modern Art (Galéria moderného umenia), National Library of Ireland (Írska národná knižnica) a Royal Irish Academy Library (Írska kráľovská akademická knižnica a i.). Kvalita írskeho školstva, otvorenosť k cudzincom a priateľská povaha láka mnohých študentov zo zahraničia.

    © All Rights Reserved. Created by pepco