ÍrskoIreland
NAJ
 • najväčší výrobca softvéru na svete
 • najviac (14,63) narodených detí na 1000 obyvateľa
 • najväčší výrobca mlieka (1392 litrov) na 1000 obyvateľa
 • najvyššia spotreba čaju (3,2 kg) a čokolády (11,7 kg) na obyvateľa ročne
 • Vznik štátu: 21. január 1919 ( 26. decembra 1921 írsko-britskou dohodou o vytvorení Slobodného írskeho štátu)

  História:

  Ostrov v staroveku nazývali Hiberia a obývali ho Kelti, ktorí tam vytvorili viacero samostatných kráľovstiev. Už od 11. stor. sa však začína anglo-normandská expanzia, ktorá si celý ostrov podmanila. Íri sa so stavom nikdy nezmierili, vypuklo niekoľko povstaní, až britský parlament schválil pre Írsko samosprávu, väčšina Írov ju však odmietala a chcela samostatnosť. V r. 1919 prepuklo celonárodné povstanie, ktoré prerástlo do írsko-britskej vojny. Tá sa r. 1921 skončila kompromisnou dohodou.

  Väčšia časť ostrova sa stala britským domíniom a 6 grófstiev v severnej časti ostrova (Ulster) s prevahou britských protestantov zostalo súčasťou veľkej Británie. Írsko získalo postupne do r. 1937 úplnú nezávislosť a v r. 1949 vystúpilo z Britského spoločenstva národov.

  Íri presadzujú názov Éire ako jediný oficiálny názov štátu podľa ústavy z r. 1937; bežne sa používa aj v OSN. Názov Republic of Ireland (Írska republika) bol zavedený prijatím Zákona o Írskej republike v r. 1948, ale je nepoužívaný.

  Štátne zriadenie: parlamentná republika

  Hlava štátu: prezident

  Výkonná moc:

  Zákonodarná moc: dvojkomorový Parlament, ktorý pozostáva z Dáil (Poslaneckej snemovne) s 166 poslancami a Seanad (Senátu) s 60 poslancami

  Úradný jazyk: írčina (keltský jazyk, ovláda ho asi 1,1 mil. obyv.), angličtina

  Národnostné zloženie: Íri (99%), iné (1%)

  Náboženstvo: 92% rímsko-katolícke, 3% protestantské, vrátane írskej cirkvi, 0,4% presbyteriánske

  Priemerná dĺžka života: muži 73 ženy 78,5 roka

  Pôrodnosť: 1,96 dieťaťa na 1 ženu

  Sobáše na 1000 obyv.: 5

  Vzdelanie: 60,3% populácie vo veku 25-64 má ukončené vyššie stredoškolské vzdelanie (2002)

  © All Rights Reserved. Created by pepco