Švajčiarska konfederáciaSwitzerland
NAJ
 • najvyššie položený európsky štát (priemerná nadmorský výška 1300 m)
 • GlacierExpress, najpomalší vlak na svete, ktorý vedie cez 91 tunelov a 191 mostov
 • najneskoršie v Európe získali ženy volebné právo (1971)
 • jediným švajčiarskym národným parkom je Schweizerischer Nationalpark (169 km2) v Engadine vo východných Alpách. Vyhlásený bol v r. 1914
 • Národné motto: Unus pro omnibus, omnes pro uno (Jeden za všetkých, všetci za jedného)

  Poloha: v strednej Európe. Až 70 % územia má horský až veľhorský charakter. Až 60 % povrchu zaberajú Západné Alpy, hlboké ľadovcové doliny, alpínske hole a pasienky a husté lesy.

  Rozloha: 133. miesto na svete / 41 290 km2 (voda - 1 520 km2, t.j. 3,7% z celkovej rozlohy)

  Susedné krajiny: Nemecko (hranica 334 km), Francúzsko (573 km), Taliansko (740 km), Lichtenštajnsko (41 km), Rakúsko (164 km)

  Počet obyvateľov: 92. miesto na svete / 7 489 370 (2005)

  Hustota obyvateľstva: 92. miesto na svete / 181 obyv./km2

  Hlavné mesto: Bern (134 000 obyv.)

  Ďalšie mestá: Zürich 341 000 obyv., Bazilej 171 000 obyv., Ženeva 167 000 obyv.

  Územné členenie: 20 kantónov a 6 polokantónov

  Podnebie: Mierne kontinentálne podnebie, podľa toho či ide o nízko či vysoko položené oblasti sú vplyvy oceánskej, kontinentálnej, stredoeurópskej i stredomorskej klímy. Časté sú inverzie a fény. Na alpských stráňach sú rýchle zmeny počasia.

  Čas: GMT+1

  Medzinárodný kód krajiny (ISO 3166-1): CHE / CH

  Kód motorových vozidiel (OSN): CH

  Internetová doména: .ch

  © All Rights Reserved. Created by pepco