Talianska republikaItaly
NAJ
 • najväčší verejný dlh ako percento z HDP (106,2)
 • najviac vlád od konca druhej svetovej vojny (59)
 • Charakteristika: krajina s vyspelým priemyslom a rozsiahlou poľnohospodárskou výrobou s výraznými rozdielmi v ekonomickej výkonnosti i v životnej úrovni medzi priemyselným severom s intenzívnou poľnohospodárskou výrobou a extenzívnejšie hospodáriacim poľnohospodárskym juhom. Rozvinuté je hutníctvo (železo, oceľ, valcované materiály, hliník, farebné kovy), strojársky priemysel (vrátane výroby automobilov, lietadiel a ďalších dopršaných prostriedkov, jemnej mechaniky, bielej techniky), energetika (výrazné zastúpenie vodných elektrární), elektrotechnika a elektronika, petrochémia, chémia (priemyselné hnojivá, farmácia, plasty), spracovanie dreva, výroba celulózy, výroba stavebných hmôt, textilný, odevný priemysel, spracovanie koží, potravinársky priemysel, výroba vína. Nerastné bohatstvo je relatívne malé (lignit, ropa bauxit, antimón, olovo, zinok, stavebné hmoty vrátane kvalitného mramoru), v ťažbe ortuti je však na jednom z popredných miest na svete. Taliansko je v prvej desiatke najdôležitejších turistických destinácií (more, historické pamiatky, alpské strediská, vidiecka turistika).

  Peňažná jednotka: euro (EUR), 1 EUR = 100 centov

  Miera nezamestnanosti: 8,4% (2003)

  Miera inflácie: 2,9%

  Štruktúra hospodárstva: služby 70,4% priemysel 22,1% stavebníctvo 5% Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 2,6%

  © All Rights Reserved. Created by pepco