Talianska republikaItaly
NAJ
 • najväčší verejný dlh ako percento z HDP (106,2)
 • najviac vlád od konca druhej svetovej vojny (59)
 • Magnetom č. 1 je Rím, ktorý v staroveku niekoľkokrát zničili nájazdy rôznych kmeňov. V 8. stor. získal opäť význam – kvôli vzniku tzv. cirkevného štátu. Rozvoj sa zastavil v 14. stor., keď sa sídlom pápeža stal Avignon. Po necelých 80-tich rokoch sa však vracia a rozvoj Ríma napreduje obrovským tempom. Od r. 1870 je hlavným mestom Talianska. Historických pamiatok a zaujímavostí je nekonečné množstvo. Po Michelangelovom schodišti možno smerom od Pza Aracoeli prísť ku Kapitolu, centru starého Ríma. Na neďalekom námestí Pza del Campidolio je socha Markusa Aureliusa a Múzeum Capitolino s kópiami antických sôch. Jedným z najfotografovanejších miest je bronzová socha Kapitolskej vlčice. Neďaleko je aj Traianov stĺp zo začiatku 2. stor., víťazný oblúk Septimia Severa a jeden zo symbolov Ríma – štvorposchodové Koloseum, v ktorom bývali pred 50 000 divákmi krvavé zápasy gladiátorov. Neďaleko Kolosea v chráme S. Clemeteja pochovaný slovanský vierozvest sv. Cyril (Konštantín).

  Pri návšteve Ríma treba zájsť aj do Vatikánu, sídla Sv. Otca, pápeža, hlavy rímskokatolíckej cirkvi. Najnavštevovanejším miestom Vatikánu je chrám sv. Petra na námestí Pza di S. Pietro, najvýznamnejšia kresťanská stavba na svete. Bohatou sochárskou výzdobou zaujme Madernova fasáda s lodžiou, v ktorej udeľuje pápež požehnanie. Interiéry chrámu majú plochu 15 000 m2. Námestie obklopujú 2 kolonády so 150 sochami. Uprostred je egyptský obelisk, ktorý je na námestí už od čias cisára Caligulu. Sídlom pápeža je Apoštolský palác v susedstve s chrámom sv. Petra. Väčšina miestností nie je prístupná verejnosti. Vstup stráži švajčiarska garda, ktorá spolu s pápežovou osobnou palestínskou gardou tvorí jediné vojenské útvary vo Vatikáne. Vchod do vatikánskych múzeí je neďaleko chrámu sv. Petra. V Miláne, hlavnom meste Lombardie, medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí 160 m dlhý a takmer 110 m vysoký Dóm, najväčšia gotická stavba Talianska. V meste sídli Teatro alla Scala, najslávnejšia operná scéna Talianska s hľadiskom pre 3000 divákov. Zámok Castello Sforzesco, ktorý spoluvytváral aj Leonardo da Vinci s dvomi nádvoriami je komplexom, múzeí, galérie a pokladnice. Vedľa chrámu S. Maria delle Gracie je bývalý dominikánsky kláštor so známou da Vinciho freskou Posledná večera. Starobylý Neapol, hlavné mesto Kampánie, považované za jedno z najkrajších miest sveta popri unikátnych pamiatkach (napr. najstaršia kresťanská bazilika) má aj krásne okolie s panorámou vulkánu Vezuv a v Neapolskom zálive ostrovy Ischia, Procida a Capri.

  Jedným z najnavštevovanejších miest sú Benátky na 118 ostrovčekoch, spojených mostami a mostíkmi nad 150 kanálmi. Po nich loďami zásobujú obchody, hotely, reštaurácie a člny sú aj autobusmi či taxíkmi, pretože iný prístup do centra niet. Unikátne sú vyhliadkové plavby gondolami. Z hlavnej vodnej tepny Canale Grande vidno desiatky palácov a ďalšie pamiatky. Dominantou mesta je námestie sv. Marka s rovnomenným chrámom z 11. stor. so 100 m vysokou zvonicou a Dóžov palác v štýle benátskej gotiky s unikátnymi interiérmi. V meste je veľa múzeí, o. i. aj Guggenheimova zbierka moderného umenia.

  Vo Florencii, priemyselnom a obchodnom centre Toskánska pôsobili Dante Alighieri, Boccaccio, Cimabue, Raffael, Donatello, Michelangello, Leonardo da Vinci a ďalší. Na námestí Piaza della Signoria je viacero pamiatok: Palazzo Vecchio, gotická radnica z prelomu 13. a 14. stor. s vežou vysokou 94 m, bohato zdobenými sálami a prekrásnymi freskami. Pri vchode do radnice sú kópie sôch Dávida od Michelangella a leva od Donatella. Obďaleč je Galleria degli Uffizzi, jedna z najznámejších obrazární na svete. Ďalšou je Palazzo Pitti s dielami Raffaela, Tiziana či Rubensa.

  Do Pisy láka Torre Pendente, šikmá veža, ktorá sa začala už počas stavby nakláňať na mäkkom podklade z naplavenín. Hrozbu katastrofy odvrátili zložitým spôsobom až koncom 20. stor.

  © All Rights Reserved. Created by pepco